INBJUDAN till Svenska Klassikerförbundets fortbildningsföreläsningar och årsmöte i Lund fredagen den 2 februari 2024.

Plats:
Fortbildning: Spykens gymnasieskola, Dalbyvägen 2, 22460 Lund
Årsmöte: Lunds universitet, Lynneum, LUX, hus C, sal 212

Fortbildningsföreläsningar
13.00 ”Latinska eder (samt ett och annat kraftuttryck)”
Olivia Peukert Stock, doktorand i latin, Lunds universitet.

14.00 ”Från gödsling till metafysik. Latin som civilisationshistoria”
Anders Piltz, professor emeritus i latin, Lunds universitet.

15.00 Kaffepaus

15.15 Regionombudsträff för förbundets styrelse och regionombud. 

18.00 Årsmötesförhandlingar

ca. 18.30 Prisutdelning i årets uppsatstävling & mingel

19.00 Föredrag av Christian Høgel, professor i latin, grekiska och nygrekiska, Lunds universitet.                                                                           
Humanitas – ett romerskt begrepp med grekisk grund.
Abstract
: Det var troligen de romerska författarna Varro (116–27 f.Kr.) och Cicero (106–43 f.Kr.) som utvecklade och lyfte begreppet humanitas till en central idé inom romerskt – och senare – tänkande. Begreppet bygger på djupgående grekiska diskussioner om människan, om utbildning och etiska mål. Genom att kombinera dessa filosofiska ämnen på ett nytt sätt uppstod nya världsbilder. De ideal som Cicero uttryckte kritiserades hårt av exempelvis kristna tänkare såsom Lactantius (ca. 250–323 e.Kr.), men har ändå haft ett djupt inflytande även på modernt tänkande.

ca 20.00 Supé.   
Supén består av en säsongsbetonad buffé från Reko Deli med rätter för veganer, vegetarianer och omnivorer. Vänligen ange matpreferenser och allergier i samband med anmälan.

Pris för supén exkl. dryck är 285 kronor.
Studenter erbjuds ett subventionerat pris på 99 kronor.
Alkoholhaltiga drycker finns att köpa till självkostnadspris.

Anmälan till fortbildningsdagen och/eller supén sker till johanna.svensson@klass.lu.se senast den 15 januari.  Kom ihåg att ange om du önskar vegansk eller vegetarisk mat samt om du har andra kostförbehåll.

Inbetalning av kostnaden för supén görs senast den 15 januari till
plusgirokonto 17 75 31-1 eller
Swish 123 092 0538.
Ange ditt namn och “Supé” vid inbetalningen.