No Picture
Fonder och utlysningar

Athenvännernas studentstipendium: utlysning

STIPENDIUM FÖR STUDENTER PÅ GRUNDNIVÅFöreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om10 000 kronor.Stipendiet erbjuder studenter på grundnivå och avancerad nivå i ämne medkoppling till det antika eller moderna Grekland möjlighet att besöka Grekland […]