Från alfa till Antigone.
Det klassiska Greklands språk och kultur

Onlinekurs i tolv etapper

Du får i denna nätkurs lära dig läsa och skriva det grekiska alfabet som i princip fortfarande används i dagens Grekland. Efter en tids textstudium lär du dig snart förstå innebörden av de otaliga grekiska lånord som nu finns i svenskan och andra moderna språk.

De grekiska texter som behandlas i kursen är ordspråk, enklare meningar för språkinlärningen, fabler av Aisopos, utdrag ur Nya testamentet (t.ex. Den barmhärtige samariern) och delar av dialogen mellan de två systrarna i inledningsscenen till Sofokles Antigone. Förhoppningen är att dessa senare texter ska ge en läsupplevelse beträffande just den klassiska grekiskan!

Det antika Greklands märkliga kulturella blomstring utgör ett underliggande tema för språkstudierna. Platser av historisk och kulturell betydelse – t.ex. AthenDelfi och Olympia – introduceras successivt i kursen. Den som vill få ytterligare kunskaper om grekisk historia bör skaffa Alf Henrikson, Antikens historier. I den finns också en särskild avdelning om den grekisk-romerska mytologins gudar och hjältar.

Denna kurs är främst tänkt för den som önskar bedriva studier på egen hand men kan självfallet även används vid när- eller fjärrundervisning under lärares ledning.

I kursen ingår som separata delar en mindre alfabetisk ordlista, en mikrogrammatik, ett register för kursetappernas innehåll och förteckningar över vanliga grekiska lånord.

Staffan Edmar

Till kursen Från alfa till Antigone

Ditt latin

Ditt latin av Staffan Edmar föreligger nu i en nyskriven, utökad upplaga med alla fyra stegen.

Kursen är tänkt för den som önskar bedriva studier på egen hand men kan självfallet även användas vid lärarledd undervisning i gymnasieskolan eller studieförbunden. Det är fullt möjligt att under studiernas gång koncentrera sig på vissa avsnitt, medan andra kan läsas mera kursivt. Syftet med kursen är att erbjuda en språklig, litterär och kulturhistorisk vandring genom årtusenden fram till vår egen tid. Den söker samtidigt besvara frågan: ’Vilken nytta har man egentligen av lite latin?’
I materialet ingår ett 90-tal färgbilder på arkeologiska sevärdheter i Paestum, Pompeji, Herculaneum, Ostia och Rom.

Kursen innehåller både webbsidor och pdf-filer. Varje steg presenteras på tre sätt:
1. STEG I (II, III eller IV) Huvudsida med stegets grammatiska innehåll
2. INNEHÅLL – STEG I (II, III eller IV) Bästa väg direkt till stegets klickbara innehållsförteckning och text
3. BILDER – STEG I (II, III eller IV) En bildsida med stegets alla bilder samlade

Till kursen Ditt latin

Distanskurser

Flera universitetskurser i latin ges även på distans, bland annat Latin I, 1 vid Stockholms universitet.

För att gå till kursen, tryck här.