Ordförande:
Axel Hörstedt
axel.horstedt@gmail.com
Tegnérg. 34A, 752 27 Uppsala
Tel: 0737 – 42 42 14

Viceordförande och representant i FIEC:
Gunhild Vidén
gunhild.viden@gmail.com
Prästgårdsgatan 6, 412 71 Göteborg
Tel: 070-228 39 78

Sekreterare och representant i Euroclassica:
Lisa Heine
lisa.heine@teyrow.se
Ulvåsa 235, 591 95 Motala
Tel: 073-384 53 55

Skattmästare och redaktör för Classica:
Kjell Weinius
kjell.weinius@telia.com
Stigbergsplan 1 B lgh 1103, 752 42 Uppsala
Tel: 070-562 47 57

Representant för AKS, representant i Humtank
Lovisa Brännstedt
lovisa.brannstedt@gmail.com
Arkivgatan 14b lgh 1201, 223 59 Lund
Tel:  0707 – 530 511

Tävlingsansvarig:
Ingvar Nilsson
ingvar.nilsson@gavle.se
Gavlehovsvägen 8B lgh 1410, 806 33 Gävle
Tel:  073-074 17 76

Umgdomsrepresentant, ansvarig för förbundets sociala medier och chefredaktör för Classica:
Olivia Peukert Stock
olivia.peukert_stock@klass.lu.se
Koggens gränd 5 lgh 1101, 211 13 Malmö

Redaktör för Classica och hemsidesredaktör
Annie Burman
annie.burman@lingfil.uu.se
Vindhemsgatan 15 B lgh 1003, 752 27 Uppsala
Tel: 070-354 49 83

Sammankallande för regionombud och ansvarig i skolfrågor:
Liselott Nilsson
lisen.nilsson23@gmail.com
Olstorpsgatan 13A, 341 37 Ljungby
Tel: 0372-82 219

Representant för Göteborgs universitet och för grekiska i Göteborg:
Mikael Johansson
mikael.johansson@sprak.gu.se
Göteborgsvägen 741, 434 96 Kungsbacka
Tel: 0730-33 76 00

Representant för Lund och ansvarig för Athenstipendier:
Cajsa Sjöberg
cajsa.sjoberg@klass.lu.se
Basungränd 3B, 224 68 Lund
Tel: 046-13 91 47

Hemsidesansvarig:
Johanna Svensson
johanna.svensson@klass.lu.se
Trollebergsvägen 107 F lgh 1202, 227 31 Lund
Tel: 073-517 52 53

Föreningskontakter, ansvarig för förbundets sociala medier:
Elis Wibacke
elis@wibacke.com
Tel: 073-056 21 41