Utbildning på grundnivå och avancerad nivå i latin, grekiska och antikens kultur och samhällsliv finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm. Därutöver har till exempel Umeå universitet och Linnéuniversitetet gett nybörjarkurser i latin. Numera krävs inga förkunskaper i språken från gymnasieskolan för att läsa latin och grekiska på universitetsnivå. Klassiska språk och antikens kultur och samhällsliv går att läsa både som enstaka kurser och inom utbildningsprogram.

Kurser och program

På studera.nu kan du söka fram och jämföra kurser i klassiska språk och Antikens kultur och samhällsliv vid svenska universitet.

Gå gärna in på respektive universitets hemsida för att läsa mer om aktuell forskning:

Göteborgs universitet

Lunds Universitet

Stockholms universitet

Uppsala universitet

Läromedel

LIMEN är amerikansk portal för latinundervisning där du bland annat kan hitta teori, metoder, material och länkar.

Här nedan finns en sammanställning över ej förlagsutgivna läromedel i latin och grekiska som tagits fram och används vid universiteten.

Läromedel universitet