Classica – Meddelanden från Svenska Klassikerförbundet är vår medlemstidning som utkommer med ett vår- och ett höstnummer. Tidningen innehåller, som titeln förtäljer, meddelanden från förbundet, såväl som artiklar och aktuell information om klassiska språk, men bjuder även på annan information och underhållning.  

Tidskriften skickas automatiskt ut till alla registrerade förbundsmedlemmar. Önskas enbart prenumeration på Classica utan förbundsmedlemskap beställs sådan genom skattmästaren. Se kontaktuppgifter under ’Styrelsen’. Prenumerationspriset är 250 kronor. 

Vi i styrelsen vill gärna höra vad ni läsare tycker om Classica, sett till både innehåll och utformning. Hör av er till redaktionen via kontaktuppgifter nedan! 

Vill du skicka in ett bidrag till Classica? 

Classica tar emot nyhets-/notistips, populärvetenskapliga artiklar, debattartiklar, recensioner av böcker med koppling till klassiska ämnen, annonser, minnesbilder över personer med stor betydelse för våra ämnen et cetera.  

För bidrag till tidskriften gäller följande riktlinjer: 

Omfång

  • Artiklar och recensioner: max 1500 ord.  
  • Notiser, annonser och minnesbilder: max 200 ord. 

Format: 

  • Bidrag sänds helst in som ett oformaterat Microsoft Word-dokument (.docx). 

Adress: 

Sista insändningsdatum: 

  • För vårnumren: 15 mars 
  • För höstnumren: 15 oktober