Ahlberg-Lundqvist-Sörboms latinsk-svenska ordbok i nyutgivning!

Ahlberg-Lundqvist-Sörboms latinsk-svenska ordbok är en klassiker och ettsjälvklart hjälpmedel för alla som studerar latin eller på annat sätt kommer i kontakt med det latinska språket. En omständighet som dock inte har varit tillfredsställande är att faksimiltrycket i de återkommande tilltrycken blivitallt sämre; man har knappt kunnat urskilja bokstäverna i vissa partier. Tack vare latinisten och språkteknologen Johan Winge har förlaget kunnat rådabot på problemet. Han har skannat in och OCR-tolkat materialet, och denna digitalisering har gjort det möjligt att ge ordboken en ny och tydligare typografisk form. Dessutom har Johan Winge reviderat vokalkvantiteterna i uppslagsorden, gjort ett antal andra smärre rättelser, anpassat fonterna och expanderat förkortade uppslagsord till fullt utskrivna former. I övrigt är ordbokstexten från den tidigare upplagan oförändrad. Klassikerförbundet applåderar denna nyutgivning!

Lexikon över ortnamn på latin.

Perseus Digital Library

Perseusprojektets hemsida. Liddell & Scotts grekiska lexikon med textdatabas.
Grekiska typsnitt finns för nedladdning, vilket underlättar stora sökningar.

Classical Latin Texts

Stort urval av latinska texter från antiken

Loeb Classical Library

Loebs biblioteket finns nu digitalt!