Om förbundet

Svenska Klassikerförbundet är en intresseorganisation för lärare, forskare, studenter och andra som vill stimulera studiet och folkbildningen inom latin, grekiska och antikens kultur och samhällsliv.

21Svenska Klassikerförbundet bildades i Stockholm 1935, då det fanns ett uttalat behov av ett organ som kunde skapa kontakt mellan lärare och universitetsfolk och mer direkt verka för att bevara och stärka de klassiska vetenskapernas ställning i skola och samhälle.

Förbundet ger ut Classica – Meddelanden från Svenska Klassikerförbundet. Förutom aktuell information om klassiska språk och antikforskning innehåller tidningen artiklar av olika slag som kan tänkas intressera en klassiker. Här hittar man bland annat upplysningar om intressanta föredrag och kurser, tips om relevant litteratur, stipendier och resor och mycket mer. Genom Klassikerförbundet får du erbjudande om förmånsprenumeration på Eranos, Sveriges enda vetenskapliga tidskrift för de klassiska språken.

classicaFörbundet anordnar med jämna mellanrum fortbildning för lärare i latin och grekiska. Det kan röra sig om kortare eller längre kurser såväl i Sverige som i Italien och Grekland.

110-13Förbundet bevakar de klassiska språkens ställning och utgör ett kontaktnät för klassiker i Sverige. För det ändamålet finns i varje län ett regionombud som bland annat organiserar studiedagar för gymnasielärare. Förbundet är en ämnesförening och fungerar därigenom som remissinstans. Vi verkar också för kontakter över nationsgränserna och är medlem av flera internationella klassikerorganisationer.

Förbundet är rikstäckande med styrelse, regionombud och medlemmar från hela landet. Medlemskap står öppet för var och en som vill stödja förbundets verksamhet. Idag har Svenska Klassikerförbundet omkring 300 medlemmar.