StockholmNicole de Jong,
nicole.dejong34@gmail.com

UppsalaAxel Hörstedt,
axel.horstedt@gmail.com,
0737-42 42 14

Linköping: Christian Hohental,
Christian.Hohenthal@linkoping.se

Småland: Liselott Nilsson,
lisen.nilsson23@gmail.com,
0372 – 822 19

Skåne: Valter Lundell,
valterlundell@hotmail.com,
046-856 27

Göteborg: Anna Nordström Berle,
anna.berle@educ.goteborg.se

Örebro: Ann-Katrin Andrews Johansson,
ann-katrin.andrewsjohansson@kristinehamn.se
0550-191 70

Västergötland: Anna Jacobsson,
anna.jacobsson@alingsas.se,
031-196067, 0708-134690

Gävle: Ingvar Nilsson,
ingvar.nilsson@gavle.se,
026 – 65 24 36

Norrland kustland: Charlotte Lindgren,
audienda@gmail.com.,
060-822 23

Norrland inland: Elin Klefbom,
elin.klefbom@jgy.se,
0738 – 01 79 40

Uppgifter för Svenska Klassikerförbundets regionombud

  • Följa kommunernas anordnande av Humanistiskt program: inriktning Språkinom den egna regionen med hjälp av relevanta webbplatser för skolväsendet, t.ex. www.gymnasieguiden.se/     [Välj Program …  Välj Inriktning…]
    http://siris.skolverket.se/siris/f?p=101:182:0::NO:::  Här lämnar Skolverket under vårterminen riksstatistik  för program, inriktning och årskurs
  • Efter personlig kontakt förteckna namn, e-postadress och postadress för regionens lärare med undervisning i latin och klassisk grekiska (kommun och relevant gymnasium). Kopia av förteckningen sänds till förbundets sekreterare.
  • Vid studievägsval i grund- och gymnasieskolor ge tips till lärare i latin och klassisk grekiska i kommuner med Humanistiskt program om hur man bäst använder det infomaterial som finns utlagt på webbplatsen www.sprakinriktning.se  
  • Distribuera material från Svenska Klassikerförbundets styrelse till lärare i latin och klassisk grekiska inom regionen
  • Årligen till förbundets sekreterare före den 1 september lämna en kommentar beträffande läget för latin och klassisk grekiska i regionen och vid behov lämna förslag till åtgärder för en förbättring av läget
  • Informera lärare och andra kulturintresserade i regionen om Svenska Klassiker­förbundets webbadress www.klassikerforbundet.se och söka intressera dem för medlemskap i förbundet 
    (250, 175 eller 50 kr på plusgiro 17 75 31-1)