Svenska instituten

Svenska Institutet i Rom

Svenska Institutet i Rom grundades 1925 på initiativ av bland annat kronprins Gustav Adolf, som blev styrelsens förste ordförande. Syftet var främst att främja antikvetenskapen, men institutet skulle också ”tjäna den humanistiska forskningens och konstens intressen”. Institutet drivs med statligt stöd. Institutet fick 1939 ett eget hus på Via Omero 14, i utkanten av Villa Borghese. Tomten ställdes till förfogande av italienska staten i ett område reserverat för utländska institut. Byggnaden ritades av Ivar Tengbom och inreddes av Carl Malmsten med flera.  Axel Munthes Villa San Michele på Capri samordnades med Rominstitutet 1949. Stora utgrävningsprojekt har genomförts i institutets regi, före 1939 bl. a. på Forum Romanum, efter kriget främst i Etrurien: San Giovenale 1956-65, Luni 1960-63, Selvasecca 1965-71, Acqua Rossa 1966-78. Forskningsmöjligheterna vid institutet har avsevärt förstärkts genom den fond för humanistisk forskning i Italien som instiftades av familjen Rausing 1979.
Hemsida: http://www.isvroma.org/

Svenska Institutet i Athen

Svenska Institutet i Athen grundades 1948. Det hade dock varit önskat och ”på väg” i mer än femtio år på grund av den svenska antikforskningens långa engagemang i Greklands forntid med utgrävningar redan på 1890-talet och med den stora Swedish Cyprus Expedition på 1920-talet. Institutet ligger i ett hus på Odos Mitsaion nedanför Akropolis och rymmer gästrum, studieutrymmen, kontor och bostäder för personal. Atheninstitutet bedriver forskning och utgrävningar i framför allt grekisk arkeologi med koncentration på det homeriska landskapet Argolis men också på Kreta och andra platser.
Hemsida: www.sia.gr

Både institutet i Athen och i Rom ger kurser för studenter på master- och forskarutbildningsnivå. Se respektive hemsida för aktuella kurser!

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul tillkom 1962 och ligger på Sveriges äldsta tomt utomlands som förvärvades redan på 1700-talet, ett uttryck för de långa förbindelserna mellan Sverige och Turkiet. Istanbulinstitutet utgör en bas för en mångsidig svensk Turkiet- och Orientforskning som speglar landets viktiga läge som historisk brygga mellan öst och väst och centrum i de byzantinska och ottomanska imperierna. Arkeologer, byzantinologer, orientalister, konst- och arkitekturforskare, religionshistoriker, sociologer och flyttfågelsforskare m. fl. har här en naturlig bas för sina intressen.
Hemsida: www.srii.org

Medusa

Missa inte Medusa – populärvetenskaplig tidskrift om antiken som utkommer med fyra nummer per år..

Systerförbund- och föreningar

Brittiska Klassikerförbundet/The Classical Association

Euroclassica

Norska Klassikerförbundet

Klassikerforeningen i Danmark har två hemsidor – en för lärare/universitetsanställda och en för gymnasieelever.

FIEC:s officiella hemsida

Missa inte heller FIEC:s blogg för uppdateringar om konferenser, tjänster och liknande. Länken dit är: http://fiecnet.blogspot.com

Varia

LIMEN är amerikansk portal för latinundervisning där du bland annat kan hitta teori, metoder, material och länkar.

FokusRom på Facebook!

Eranos’ hemsida.

Allt om Antikens Rom – för att det är roligt! Stödjer universitetsämnena Antikens kultur och samhällsliv, Latin och Grekiska, och gillar särskilt när man samarbetar.
FokusRom-sidan används för att utbyta information om allt som händer på den internationella antikenscenen. Nya upptäcker, digitala verktyg, pedagogiska nyheter, konferenser. Allt postas här!

Forum Romanum

Forum Romanum is a collaborative project among scholars, teachers, and students with the broad purpose of bringing classical literature out of college libraries and into a more accessible, online medium. Toward this end, we host a number of materials for students of the classical world, including texts, translations, and other pedagogical resources. The centerpost of Forum Romanum is the Corpus Scriptorum Latinorum, a digital library covering the entire body of Latin literature, from the earliest epigraphic remains to the Neo-Latinists of the eighteenth century.

Latinteach

Latinteach is a moderated discussion list where Latin teachers & professors may exchange lesson ideas, discuss textbook options, ask questions and share expertise.

Nuntii Latini – radiosända nyheter på latin!