Fonder och utlysningar

Romstipendier för gymnasielärare

Svenska Klassikerförbundet och Svenska Institutet i Rom utlyser fyra stipendier för gymnasielärare i klassiska språk för deltagande i fortbildningskurs vid Svenska Institutet i Rom sommaren 2024. Kursen äger rum under perioden 13–20 juni 2024 (obs. preliminära datum som kan komma att justeras något), och deltagarna bör vara på plats i Rom före kursstart. […]

No Picture
Fonder och utlysningar

Athenvännernas studentstipendium: utlysning

STIPENDIUM FÖR STUDENTER PÅ GRUNDNIVÅFöreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om10 000 kronor.Stipendiet erbjuder studenter på grundnivå och avancerad nivå i ämne medkoppling till det antika eller moderna Grekland möjlighet att besöka Grekland […]