Förbund och föreningar

Klassikerförbundets årsmöte

Den 2 februari höll Klassikerförbundet sin traditionsenliga latinfortbildning under eftermiddagen och årsmöte med föreläsning och supé under kvällen. Denna gång agerade Lund värd och vi vistades på Spykens gymnasieskola och på LUX, Lunds universitet. Fortbildningen […]

No Picture
Fonder och utlysningar

Athenvännernas studentstipendium: utlysning

STIPENDIUM FÖR STUDENTER PÅ GRUNDNIVÅFöreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om10 000 kronor.Stipendiet erbjuder studenter på grundnivå och avancerad nivå i ämne medkoppling till det antika eller moderna Grekland möjlighet att besöka Grekland […]