NU!

Chans att köpa senaste numret av Classica till lösnummerpris! Endast 50 kr + portokostnader! Läs om kvinnliga musiker i antiken, Augsburgska konstskåpet i Uppsala, uppkomsten av ordet dator, vad en corona egentligen är och mycket annat, allt skrivet av specialister på området. Skicka din beställning med namn och fullständig adress till Kjell Weinius, kjell.weinius@telia.com. Swisha samtidigt 72 kronor till 070 562 47 57 (Kjell Weinius) eller sätt in summan på Klassikerförbundets plusgiro 17 75 31-1.

Annons

Eva Schough Tarandi prisas för berömvärd lärargärning

Idag vill vi gratulera Eva Schough Tarandi, lärare på Kungsholmens gymnasium i Stockholmoch styrelseledamot i Svenska Klassikerförbundet, som har tilldelats Vitterhetsakademins pris för berömvärd lärargärning! Eva har särskilt uppmärksammats för sina insatser för de klassiska språken i en svår tid för dessa ämnen och inte minst för hennes arbete i den europeiska samarbetsorganisationen Euroclassica.
Stort grattis, Eva!

Omnibus archive

Klassikerförbundet ber om att få önska god fortsättning och vill samtidigt tipsa om att Omnibus, tidskrift för the Joint Association of Classics Teachers och the Classical Association i Storbritannien, nu har lagt ut sitt arkiv på Internet Archive, för fri användning. Det rika bildmaterialet som ingår i den tryckta upplagan ingår dock inte, av copyrightskäl, men i övrigt kan materialet användas utan någon kostnad. Man hittar det på adressen https://archive.org/details/omnibuscatalogue.