Klassikerförbundets uppsatspris

Sedan 2015 delar Klassikerförbundet ut ett pris till årets bästa kandidatuppsats i ett av ämnena antikens kultur och samhällsliv, antik grekiska eller latin, efter nomineringar från berörda institutioner i landet.

Pristagare:

2015 Emanuel Karlsson, grekiska, Uppsala

2016 Christoffer Bartholin, latin, Lund

2017 Sebastian Hansson, latin, Lund

2018 Erik Claeson, latin, Lund