Svenska Klassikerförbundet är en intresseorganisation för lärare, forskare, studenter och andra som vill stimulera studiet och folkbildningen inom latin, grekiska och antikens kultur och samhällsliv.
Svenska Klassikerförbundet bildades i Stockholm 1935, då det fanns ett uttalat behov av ett organ som kunde skapa kontakt mellan lärare och universitetsfolk och mer direkt verka för att bevara och stärka de klassiska vetenskapernas ställning i skola och samhälle.

Svenska Klassikerförbundet

 • Svenska Klassikerförbundet är en intresseorganisation för lärare, forskare, studenter och andra som vill stimulera studiet och folkbildningen inom latin, grekiska och antikens kultur och samhällsliv.Svenska Klassikerförbundet bildades i Stockholm 1935, [...]

Gymnasium

 • Inriktning språk på humanistiskt program Humanistiska programmet har två inriktningar, en mot kultur och en mot språk. Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka [...]

Pedagogiska nämnden

 • Pedagogiska nämndens första meddelande utkom i maj 1962. Under de följande 35 åren författade/ederade/vidarebefordrade nämndens ledamöter nästan 300 alster. Dessa sändes till Klassikerförbundets medlemmar och till skolor som prenumererade på meddelandena. […]

Medlemskap

 • Du som vill stödja vårt arbete med de klassiska språkens ställning i Sverige: – Skicka ett mail till Kjell Weinius, kjell.weinius@telia.com, med dina adressuppgifter så sänder vi ett inbetalningskort! eller – Sätt in medlemsavgiften på plusgiro [...]

Universitet

 • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå i latin, grekiska och antikens kultur och samhällsliv finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm. Därutöver har till exempel Umeå universitet och Linnéuniversitetet gett nybörjarkurser i latin. Numera krävs inga förkunskaper [...]

Classica

 • Classica – Meddelanden från Svenska Klassikerförbundet är vår medlemstidning som utkommer med ett vår- och ett höstnummer. Tidningen innehåller, som titeln säger, meddelanden från förbundet, artiklar och aktuell information om klassiska språk, men bjuder även på [...]

Senaste nyheter

 • No Picture
  Från Svenska Institutet i Athen skickar Jenny Wallensten en inbjudan till årets Martin P. Nilssonföreläsning, som äger rum med stöd från Svenska Klassikerförbundet. Prof. Renaud Gagné, University of Cambridge, föreläser om How to Write a Festival? [...]
 • Svenska Klassikerförbundet har sammanställt en MYTOLOGI-kalender för år 2024. För varje dag under året finns ett avrivbart blad med en kort text om en person eller händelse i grekisk/romersk mytologi. […]
 • Välkommen till Svenska Klassikerförbundets nya webb! De grundläggande principerna för konstruktionen av webben är att den ska vara tydlig och överskådlig samt enkel att navigera i. Det har dessutom varit viktigt att på första sidan [...]

Kategorier