PN – innehåll

Observera att inte allt material är digitaliserat, det vill säga att alla titlar inte är klickbara.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVER PN:S MATERIAL 1962-2012
Senare material finns längst ned på sidan. Ned

ABCDE F G HI JK LMNOPRSTU VÄÖ

Titel Författare n:o publ.

 Upp

A

3e deklinationen ord, böjningsstammar och lånord Eva Tidner 2007 D 042 x
3. deklinationen övning Eva Tidner 2007 D 038 x
3e deklinationen övning 1 Eva Tidner 2007 D 039 x
3e deklinationen övning 2 Eva Tidner 2007 D 040 x
3e deklinationen övning 3 Eva Tidner 2007 D 041 x
16 aforismer av Tacitus Hans Nyman och Anders Ohlsson 1994 A 076  x
85 linnéanska växtnamn + arbetsuppgifteruppgifter Rev. av B000. B 061
100 linneanska växtnamn S. Eriksson B 000
Adjektivattribut Ruben Wive 2006 D 031 x
Adjektiv efter 1:a, 2:a och 3:e dekl. Ruben Wive 2006 D 034 x
Adjektivets komparation D 025  x
Adverb och adjektiv Hanna Nordlander 2007 D 036 x
Affixläran – övning Carl-Johan Ericsson 1985 B 037
Affixövning på engelskt material Arne Olofsson 1973 B 018 x
Aldrig på en söndag. Nygrekiska med svensk översättning G. Andreasson 1963 F 000
Alfabetets historia Åke Lundström och Bengt Wahlgren 1968; rev. 1980 E 008  x
Ambulatio Holmiensis Anders Ohlsson och Jörgen Secher 1990 E 043 x
Animalia Eva Tidner 2007 B 063  x
Antik arkitektur Evert Rehnberg 1973 E 024
Antik historia – moderna språkgränser Bengt Wahlgren 1966 C 016
Antik idehistoria: filosofi och religion Göran Malmeström 1984 E 034
Antik mytologi Åke Lundström 1970 E 019
Antika gravinskrifter Carl-Johan Ericsson 1969 A 026
Antika namn på Frankrikes karta Bengt Wahlgren 1966 C 017
Antika textställena i Nordqvist-Niklassons Hänt och hört Ingmar Niklasson 1967 E 055
Antikinspirerad diktning Bengt Ellenberger 1979 A 045
Appendix till E 010: Söndagsbokstaven Anders Cavallin 1969
Argument för latinämnet G 018
Arvet från antiken Åke Lundström 1964 E 002 x
Arvord – lånord; para-ihopövning Carl.Johan Ericsson 1991 B 049
Assimilation Arne Olofsson 1969 B 015 x
Assimilation och dissimilation Åke Lundström 1982 B 031 x
Att bygga ett grekiskt tempel Pontus Hellström 1987 E 035 x
Att studera romersk kulturhistoria med hjälp av en roman. Steven Saylor I Hades käftar Martina Finnskog 2009 E 060 x
Augustus tidevarv. Beting kring Monumentum Ancyranum Emin Tengström 1967 A 021
Avljud och omljud (”närmast avsett för läraren”) Arne Olofsson 1975 B 024

 Upp

B

Badortsliv vid Neapelbukten Lars Lundberg 1998 A 072  x
Bayeuxtapetens latinska text Kjell Weinius 2012 A 084  x
Bedömningsmatriser Maria Jarl 2011 G 031
Betoning i latinet Ruben Wive 2006 D 032 x
Betydelselära Åke Lundström 1964 C 008  x
Betygsmatriser för Människans språk Hanna Nordlander 2011 G 032 x
Bevingade ord som du ine hört förut Tor Rydberg 1982 G 021 x
Bildanalys, Offer till Venus Maria Jarl 2011 E 063 x
Bildserier med latinsk text/frågor på latin

a) Textus ad Ferdinandum magum pertinensb) Qui dormit, non peccatc) Iocus furtivusd) Skämtbilder med latinsk text

e) Astrologus mendax

Carl-Johan Ericsson 1978

Carl-Johan Ericsson 1969Carl-Johan Ericsson 1970Carl-Johan Ericsson 1969, 1970Arne Olofsson 1972

G 019
Bilmärken i latinsk eller grekisk from Carl-Johan Ericsson 1969 B 014 x
Bokens och skrivkonstens historia – arbetsuppgifter Åke Lundström 1969 E 013 x
Boklaboration Alf Uddholm 1976 E 027
Bokstavslek latinska ord Eva Tidner 2012 B 078 x
Bokstavslek Stjarntecken Eva Tidner 2012 B 077 x
Böjningsövningar av grekiska substantiv F 012

Upp

C

Carmina Burana – kommentarer till Carl Orffs text Bengt Ellenberger 1998 A 071
Cicero utan tårar I Emin Tengström 1965 A 008
Cicero utan tårar II Elmo Lindholm och Ingmar Niklasson 1965 A 010
Corpus humanum Rune Persson 1988 B 043 x
Corpus humanum och dess lånord Eva Tidner 2008 B 069  x
Curiosa Latina Kjell Weinius 1991 G 010  x

Upp

D

Dagis och andra elliptiska ord på -is Åke Lundström 1984 C 034 x
Övning till deklination 1 Ruben Wive 2006 D 033 x
Den perfekta frun som ville skiljas – Läslogg Maria Jarl 2011 A 080  x
Deponens Rune Persson 1989 D 024
Descriptio insularum Aquilonis med ordlista Eva Tidner 2007 A 078
Dido et Aeneas; drama Eva Tidner 1991 G 011
Disiecta hodiernae latinitatis membra I Ebbe Vilborg 1972 B 053 x
DISIECTA HODIERNAE LATINITATIS MEMBRA II Ebbe Vilborg 1972 B 053:2 x
DISIECTA HODIERNAE LATINITATIS MEMBRA III Ebbe Vilborg 1972 B 053:3 x
Diverse skrivningstexter pre 1968 H 001
Doktor Menekrates, alias Jupiter personligen. Text ur en övningsbok i en skola i Bayern med rikliga exempel på deponentia Carl-Johan Ericsson 1994 A 068
Dolda suffix Arne Olofsson 1974 B 021  x
Drama: Orpheus et Eurydice Eva Tidner 1996 G 014
Dramatisering av några Horatiusdikter Eva Tidner-Lewén 1988 G 017

Upp

E

Ecce gratum. Text, ordlista och musik Bengt Ellenberger 1979 A 041
Egennamn av grekiskt ursprung Kjell Weinius 2010 C 050 x
Egennamn av latinskt ursprung Kjell Weinius 2010 C 049 x
En Audendikt – om livet som romersk gränssoldat Kennet Flennmark 2001 G 026 x
En katt bland hermelinerna. Prefixövning Carl-Johan Ericsson 1984 B 036
Engelsk ordkunskap – övning Lorenz Larsbo 1989 B 044  x
Engelsk språkhistoria Hans Nyman 1978 C 027 x
Engelska adjektiv med latinska baser Arne Olofsson 1969 C 020
Eponymer I Kjell Weinius 2010 B 071 x
ETT ämnesområde – TRE representanter Carl-Johan Ericsson 1994 E 052
Euripides’ Hippolytos. Text och bilder Ingmar Niklasson 1966 F 003
Ex Sanctae Birgittae Reuelacionum libro IV Capitulum 84 Hans Aili 1991 A 062

Upp

F

Fabella. Bild+text av latinelever Anders Ohlsson 1991 G 009
Fabula pars quarta – individuell inlämningsuppgift Maria Jarl 2011 A 079 x
Fabula Latina parva. Skriva på latin Ruben Wive 2007 G 023  x
Filmlogg, Rome Maria Jarl 2011 G 029 x
Fonem i svenskan Åke Lundström 1973 B 019
Fonetikens terminologi Arne Olofsson 1967 B 004
Formlärepussel Kerstin Backman 2000 D 035 x
Franciscus av Assisi, Solsången Bengt Wahlgren 1967 A 014
Frågesport på sentenser i Dixit Hanna Nordlander 2007 G 027 x
Från latin till franska Bengt Wahlgren 1962 C 003
Från latin till spanska Anon. 1965 C 007
Förkortningar Åke Lundström 1967 B 002 x
Förslag till analys av Horatius, satir I 9 Nils-Ola Nilsson 1965 A 004

Upp

G

Gaudeamus lucktext Eva Tidner 2012 B 075 x
Genus och sexus Åke Lundström 1984 C 033
Geografiska namn av latinskt ursprung Åke Lundström 1975 E 026  x
Georgios Papandreou talar Bengt Wahlgren 1967 F 006
Germanernas seder och bruk (Ur Tacitus’ Germania med ordlista) Bengt Ellenberger 1997 A 070
Gotiska – ett germanskt språk Lars A. Larsson 1983 C 031
Grammatik – ett försöksprojekt i årskurs 1 D 029
Grammatikskrivning Ruben Wiwe 2006 H 004 x
Grekisk basordlista Åke Lundström 1987 F 011
Grekisk mikrogrammatik Åke Lundström 1983 F 008
Grekisk text – korta smakprov Arne Olofsson 1974 C 025
Grekisk-romersk mytologi – grupparbete Lennart Envall 1969 E 012  x
Grekiska alfabetet Åke Lundström 1967 C 002 x
Grekiska alfabetet – övning Lars A. Larsson 1975 C 026
Grekiska för latinare Staffan Edmar 1962 C 001
Grekiska gudar och myter – uppgifter Eva Tidner 2007 H 006 x
Grekiska litteraturen – en översikt Åke Lundström 1972 E 025  x
Grekiska lånord. En läsövning Bertil Cavallin 1971 C 021 x
Grekiska namn och lånord Åke Lundström 1994 C 045  x
Grekiska och latinska räkneorden – övning Lars A. Larsson 1978 B 030 x
Grekiska och ryska alfabetena – en introduktion Lars A, Larsson 1973 C 023
Grekiska ordspråk och bevingade ord Åke Lundström 1983 F 009 x
Grekiska prefix Ruben Wive 2006 B 057 x
Grekiska prefix – ett dussin Lars A. Larsson 1976 B 028 x
Grekiska prefix. Exempelsamling Åke Lundström 1968 B 010
Grekiska prefix, ordstammar och suffix Åke Lundström 1964 B 009
Grekiska prefix – övningsblad (”bör kunna ersätta tidigare utsänd B009” (Å.L.)) Åke Lundström 1969 B 017
Grekiska verb Åke Lundström 1985 F 010
Greklands historia + Stolpar till Greklands historia Åke Lundström 1972 E 021 x
Greklands karta – arbetsblad Emin Tengström 1967 F 004  x
Gullbergs Förklädd gud med översättning till latin Anders Arfwedson 2005 G 016

Upp

H

H 007 Hades – frågor Eva Tidner 2007 H 007 x
Hamletsagan Arne Olofsson 1972 A 058  x
Historiskt associationspyssel – Rom + lite Grekland Carl-Johan Ericsson 1968 E 038
Gudar och hjältar i moderna ord Eva Tidner-Lewén 1992 B 058  x
Horatius, Sermones I 5, text, ordlista, kommentar Bertil Cavallin 1964 A 003
Horatius. Självbiografiska glimtar Erik Michaelsson 1972, ordförkl. Åke Lundström A 037
Hospes Eva Tidner 1993 G 013 x
Humoralpatologien och de fyra temperamenten Åke Lundström 1969 E 016  x
Hur Rom styrdes under antiken Hans Nyman 1978 E 028
Hövlighetstilltal Åke Lundström 1984 C 035

Upp

I

Ignotum navigium subaquaneum in Suetia circumvallatur. (Ur Latinitas) Carl-Johan Ericsson 1984 A 049
Ikarosmotivet hos några svenska diktare Bertil Cavallin 1970 A 027
Illustrationsmaterial till den grekiska musiken Ingmar Düring 1967 F 005
In ludo Harry Erkell 1965 A 006 x
Indoeuropeiska språke Åke Lundström 1965 C 000
Indoeuropeiska språk II (Jmfr 200!) Åke Lundström 1972 C 022
Inskrifter från Römisch-Germanisches Museum i Köln Carl-Johan Ericsson 1990 A 061
Inskrifter från Vadstena klosterkyrka Henry Sjöstrand 1980 A 059
Inskrifter på latin i Sverige Åke Lundström 1965, rev. 1971 A 005 x
Internationell ordkunskap i latinundervisningen B 046
Italienska och spanska. Eva Tidner 2007 C 048  x
Italienska för latinare Åke Lundström 1964 C 006

Upp

J

Johannesevangeliet som nybörjartext i grekiska Anders Ollfors 1969 F 013
Julianska och gregorianska kalendern E 031 x

Upp

K

Karl den store och den karolingiska renässansen Emin Tengström 1967 A 019
Kemins ämnesnamn Åke Lundström 1985 B 039
Klassiskt Jeopardy1 Kjell Weinius 2007 G 024 x
Klassiskt Jeopardy2 Martina Finnskog 2007 G 025 x
Klotterplank Carl-Johan Ericsson 1968 A 023 x
Kring Jesu liv Åke Lundström 1965 E 003  x
Kronologiska tabeller till antikens historia S. Eriksson 1962 E 000
Kyrkolatin – kort ordlista Göran Malmeström 1967 B 005
Kärleken och dårskapen- övning i antik mytologi Harry Erkell 1973 E 023  x

Upp

L

Latin – androm till varnagel. Text ur Latinitas Carl-Johan Ericsson 1994 A 066
Latin – franska – exempelsamling (elevex.) Bengt Wahlgren 1962 C 005
Latin – franska med kommentar – exempelsamling (lärarex.) Bengt Wahlgren 1962 C 004
Latin – modernt övningsmaterial. Ur Latinitas Carl-Johan Ericsson 1994 A 067
Latin 67. Kulturbelysning S. Eriksson 1965 A 007
Latin och grekiska i våra måttsystem Åke Lundström 1985 B 038 x
Latinet och fem av dess döttrar Jan Risberg och Lars A. Larsson 1979 C 028
Latinet och fyra av dess döttrar Lars Lundberg 1979 C 029
Latinet som heraldiskt världsspråk Ebbe Vilborg 1972 A 034 x
Latinets substantivböjning Åke Lundström 1986 D 020
Latinets verbböjning – en översikt Åke Lundström 1967 D 007
Latinets syntaktiska uttrycksmöjligheter Ingmar Niklasson 1964 D 000
Latinkunskaper tillämpade på fyra romanska språk Emin Tengström 1966 C 012
Latinsk ordbildning (suffix) Tillämpningsövningar Åke Lundström 1983 B 035
Latinsk ordkunskap – prov Lorenz Larsbo 1992 H 008
Latinsk poesi – nykritiskt – close reading Sven Collberg 1966 A 013
Latinsk tvetydighet Carl-Johan Ericsson 1994 B 050
Latinsk verbböjning i engelska substantiv Arne Olofsson 1971 D 011
Latinska avledningssuffix Åke Lundström 1982 B 033 x
Latinska avledningssuffix med kommentar Åke Fridh 1969 B 013
Latinska handskrifter Bengt Wahlgren 1968 E 009
Latinska inskrifter i Rom Jörgen Secher 1994 A 064
Latinska lånord i svenskan Per Rönnqvist 2007 C 046 x
Latinska motsatsord Eva Tidner 2012 B 076 x
Latinska nominativformer i engelskan Lars A. Larsson 1974 C 024
Latinska och grekiska rotmorfem Maria Jarl 2011 B 072
Latinska ordbildningselement Lars A. Larsson 1976 B 025
Latinska prefix Arne Olofsson och Åke Lundström 1976 B 026 x
Latinska prefix – övning Åke Lundström 1976 B 027 x
Latinska prefix i engelskan Åke Lundström och Arne Olofsson 1983 B 034 x
Latinska räkneord Åke Lundström 1985 D 018
Latinska sentenser i Liber primus Latinus – övningar Rune Persson 1989 G 004
Latinska sentensmaterialet – en kommentar Bertil Cavallin 1970 G 003
Latinska substantivs och adjektivs böjningsmorfem Åke Lundström 1967 D 006
Latinska texter med lexikonövning Ruben Wive 2006 A 073  x
Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter Staffan Edmar 2007 A 075
Latinska verb – övning Anders Ohlsson och Eva Tidner 1994 D 030
Latinska verb – övning Eva Tidner 2008 B 067
Latinska verb – facit till övning Eva Tidner 2008 B 068
Latinska verbformers betydelse Bengt Wahlgren 1968 D 008
Latinska växtnamn Åke Lundström 1978 B 029
Latinskrivning i Holland Alf Uddholm med hjälp av Åke Lundström 1986 H 002
Latinskt korsord Lars-Gunnar Hedberg 1968 G 007
Latinskt och grekiskt i tyskan Åke Lundström 1987 C 040  x
Latinskt yrkesval – originell ordövning Carl-Johan Ericsson 1994 B 051
Latinstudenternas tal 1957 Alf Uddholm 2004 A 077  x
Latinum Christianum (efter läsning av Med lärde på latin, kap. III) Rune Persson 1988 E 047
Lexikonövning till kap. 6 i De internationella orden Arne Olofsson 1973 D 012
Likalydande ord Eva Tidner 2007 B 064 x
Glosförhör till likalydande ord Eva Tidner 2007 B 065 x
Facit till likalydande ord Eva Tidner 2007 B 066 x
Likalydande ord 2 Eva Tidner 2011 B 073 x
Likalydande ord 2 Facit Eva Tidner 2011 B 074 x
Litteraturtips till antikens Grekland E 041
Litterär analys av Horatius III:30 Hasse Lysemo 1969 A 025
Ludvig Holberg om nationalkaraktärer Bengt Ellenberger 1979; Marginalglosor av Åke Lundström 1979 A 043
Lånord från grekiska och romerska gudar och hjältar Eva Tidner-Lewén 1992 E 057
Lånord i latinet Lars A. Larsson 1990 C 041
Lånord i svenskan Åke Lundström 1986 C 039 x
Lånord med anknytning till talsystemet Åke Lundström 1986 B 040
Lånordsvarianter Carl-Johan Ericsson 1994 B 052
Läkarlatin + kort lektion i betoning Bengt Wahlgren 1980 B 032 x
Lärarhandledning till A008 Emin Tengström 1965 A 009
Lärarhandledning till A015 Bengt Wahlgren 1967 A 015
Lärarhandledning till A017 Bengt Wahlgren 1967 A 018
Lärarhandledning till A021 A 022
Lärarhandledning till A027 Bertil Cavallin 1970 A 028
Lärarhandledning till C012 Emin Tengström 1966 C 013
Lärarhandledning till C014 Bengt Wahlgren 1966 C 015
Lärarhandledning till C017 Bengt Wahlgren 1966 C 018
Lärarhandledning till D001 Ingmar Niklasson 1964 D 002
Lärarhandledning till D004 Bertil Cavallin 1966 D 005

Upp

M

Martialis Fritidssysselsättningar. Indiv. inl.uppgift Maria Jarl 2011 A 081 x
Medelhavsmuseet – en rundvandring Jörgen Secher 1994 E 050
Medeltida ordspråk Ingmar Niklasson 1986 A 054 x
Medeltidshymner Bengt Ellenberger 1994 A 065
Medicinsk ordlista (latin och grekiska) Åke Lundström 1987 B 042
Medicinska och naturvetenskapliga termer Åke Lundström 1967 B 007
Modernt latin. Ord ur Latinitas Carl-Johan Ericsson 1985 B 054
Monumentum Ancyranum – arbetsuppgifter Bengt Wahlgren 1967 A 017
Morfemanalys av latinska verbalsubstantiv med -u-suffix Bengt Wahlgren 1967 B 008
Morfemanalys – språkhistoriska komplikationer Ola Friholt 1968 D 009
Mytologiska gestalter Carl-Johan Ericsson 1984 E 033 x
Mytologiskt associationspyssel I-IV Carl-Johan Ericsson 1969

Carl-Johan Ericsson 1979

E 030 x
Mytologisk parövning Anders Ohlsson 1990 E 037 x
Mänskliga karaktärsdrag hos grekiska gudar och hjältar Eva Tidner 2007 E 059 x

Upp

N

Nedärvda avledningsmorfem i svenskan Åke Lundström 1968 B 012
Nomina Latina quorundam animalium et plantarum Alf Uddholm 1965 B 001 x
Nomina Latina-Suetica Carl-Johan Ericsson 1990 B 056
Nygrekiska for helklassiker Bengt Wahlgren 1964 F 001
Nylatin: Annons, Studentlitteratur 1971 A 031
Nylatin: Annonser och reklam, Audi 1966 A 012
Nylatin: Annonser och reklam, Perkin-Elmer; Pan-Am 1965 A 011

Upp

O

Olavus Palme occisus. Ur Latinitas 1986:2 Carl-Johan Ericsson 1987 A 056
Olympens höge gudar Rune Persson 1988 E 045
Omljud och avljud Åke Lundström 1975 B 023
Ordbetydelser att stryka under resp. parentessätta i lexikon D 027
Ordbildning och ordkunskap – övningar B 047
Ordbildningsövning Åke Lundström 1974 B 020 x
Ordens kulturhistoria – några litteraturanvisningar Åke Lundström med bidrag från Harry Erkell 1968 C 043
Ordkunskap – grupparbete Arne Olofsson 1968 B 011 x
Ordkunskap – övningar på bibeltexter Åke Lundström 1967 B 003 x
Ordlikhet Arne Olofsson 1969 C 019
Ords betydelser Åke Lundström 1980 C 030
Oregelbundna verb Åke Lundström 1974 D 013
Ovidius’ Orfeus och Eurydike – arbetsuppgifter + prov Emin Tengström 1967 A 020

Upp

P

Palindrom och anagram Åke Lundström 1985 C 037 x
Para ihop latinska ord Carl-Johan Ericsson 1992 B 048 x
Particip Åke Lundström 1974 D 014
Personkarakteristiker i romersk litteratur Bertil Cavallin 1966 D 004
Personnamnsvarianter Åke Lundström 1985 C 036
Pix, akvavit och vademecum. Frågor i anslutning till ljudbandet Jan-Owe Svensson 1970 E 039
Plan for gruppövningar om det antika Grekland Britt Engdahl 1967 E 004
Plinius’ dag Tom Åseskog 1968 G 002
Pompejibilder med enkla frågor på latin Ronny Andersson 1968 G 000
Portfoliouppgift AKS Maria Jarl 2011 E 061 x
Prefixövning (latinska och grekiska) Arne Olofsson 1975 B 022
Presens konjunktiv Christina Berg-Tylöskog 1988 D 023
Presens och perfekt particip Christina Berg-Tylöskog 1988 D 022
Projektarbeten, förslag 1994 G 028
Propertius och Cynthia – en kärlekssaga (med ordlista) Bengt Ellenberger 1997 A 069
Prudentius, Hymn vid griften Göran Malmeström 1967 A 016

Upp

R

Rapina Proserpinae. Bildberättelse med sv. och lat. Text Lena Malmberg 1992 G 012
Referenslitteratur till Nya Testamentet Göran Malmeström m.fl. 1967 F 014
Requiemtexten Åke Lundström 1964 A 002
Retoriktexter Ingmar Niklasson 1964 D 001  x
Retoriska figurer samt prov på retorik Bertil Cavallin 1964 D 003
Retoriska och stilistiska figurer Åke Lundström 1978 D 016  x
Romersk-katolska långfredagsmässan Harry Erkell 1962 A 001
Romersk-katolska mässan Göran Malmeström 1971 A 030 x
Romersk fornkunskap: samhällsklasser, ämbetsmän, styrelseorgan – grupparbete Lennart Envall 1968 E 005
Romersk rätt Åke Lundström 1987 E 036
Romersk tideräkning Åke Lundström 1968 E 010 x
Romerska kejsare – grupparbete Ruben Wive 2006 E 058 x
Romerska rättsregler Åke Lundström 1987 A 057
Romerska sifferbeteckningar Kjell Weinius 2012 G 034 x
Rominskrifter från skilda tider Åke Lundström 1992 A 063  x
Roms historia – arbetsuppgifter Lennart Envall 1968 E 007
Roms historia – namn och data Åke Lundström 1969 E 018  x
Roms möte med Grekland Bengt Thomasson 1971 E 020
Roms republikanska styrelseskcik Åke Lundström 1969 E 015  x
Rytm och versfötter av Alf Henrikson Evert Rehnberg 1972 A 033 x
Räkning på romerskt vis Bengt Ellenberger 1999 E 053

Upp

S

Senex Noak, Hej å hå, nauta Jansson Harry Armini och John Köhler 1963 G 006
Sentenser om antikens Rom Maria Jarl 2011 E 062 x
Sentenser Fabula, pars prima Maria Jarl 2011 A 083 x
Sentida användning av latinet Anders Ollfors och Alf Uddholm 1970 A 029 x
Sic mea fata canendo solor. Text, ordlista och musik Bengt Ellenberger 1979 A 042
Sjutalet Åke Lundström 1964 E 001
Självbedömning Maria Jarl 2011 G 030 x
Skrivningar i latin (MLPL, kap V) Christina Berg-Tylöskog 1989 H 003
Skönlitteratur med antika teman Anders Ohlsson 1989 E 056
Snabbtest i grekisk mytologi Rune Persson 1988 E 046
Solmisationen Åke Lundström 1994 E 051
Sophokles’ Antigone. Text, kommentar, ordlista Bengt Wahlgren 1965 F 002
Specimen stili. Viktor Rydberg Sture Qwarnström 1980 A 046
Språk – några frågeställningar Eva Tidner 2012 G 033 x
Språkens historia – Instuderingsfrågor Thereze Gunnarsson 2011 C 051  x
Språkhistoria: Förändringar av någravokaler och konsonanter i utvecklingen från latin till spanska. Eva Tidner 2007 C 047
Stjärnbilder Åke Lundström 1979 E 029 x
Strasbourgederna Bengt Wahlgren 1966 C 014
Studiet av latinsk formlära i det nya gymnasiet D 028
Stålblanka romarcitat. Arbetsblad till radioprogram Carl-Johan Ericsson 1970 E 040
Svenska gravinskrifter på latin Carl-Johan Ericsson 1969 A 024
Svenska sånger tolkade till latin Eva Tidner och Eva Odelman, 1989 G 008 x
Svenska vardagsord av grekiskt ursprung Åke Lundström 1966, rev. 1974 C 010
Svenska vardagsord av latinskt ursprung Åke Lundström 1965 C 009 x
Svenskar i Rom Åke Lundström 1969 E 014
Symbolik i grekisk och latinsk form Carl-Johan Ericsson 1969 E 011

Upp

T

Talesätt med antik anknytning Carl-Johan Ericsson 1983 E 032 x
Talesätt med antik anknytning Åke Lundström 1989 B 059 x
Ta mig till havet – Duc me ad mare Elever vid Härnösands gymnasium G 015
Tankens gryning Lars Rydbeck 1972 E 022  x
Te Deum. Text, översättning Göran Malmeström 1985 A 051
Tempus och aspekt Åke Lundström 1987 D 021
Tempusbruk for förfluten tid Tor Rydberg 1978 D 017
Testa ditt olatin och din ogrekiska Alf Uddholm 1990 C 042
Textbilaga till Anders Cavallin, Om räkneord Åke Lundström 1985 D 019
Textfrågor på latin och svenska Christina Berg-Tylöskog 1979 G 020
Textskrivning Ruben Wiwe 2006 H 005 x
Thomas ab Aquino: De bello, text, ordlista, kommentar Bernt O. Klingesten 1972 A 036
Tio latinska prefix Arne Olofsson 1969 B 016 x
Tjej och jycke – rommaniord i svenskan Lars A. Larsson 1992 C 044 x
Tolv olympiska gudarna Åke Lundström 1968 E 006 x
Transkriptionsövning Åke Lundström 1983 F 007  x
Tre latinska fabler Ruben Wive 2006 A 074 x

Upp

U

Uppsatsämnen med anknytning till undervisningen i latin G 005
US Latin College Mottos Maria Jarl 2011 A 082 x
Utombibliska vittnesbörd om Jesus och de första kristna Åke Lundström, 1984; ”Bladet är avsett att ersät-ta ’Kring Jesu liv’ (E 003)” A 050
Utvecklingen av några indoeuropeiska konsonanter Lars A. Larsson 1986 C 038

Upp

V

Vae peditibus! – nylatinsk dikt ur tidskriften Mnemosyne Per Hyltén 1971; Marginalglosor av Åke Lundström 1971 A 032
Vardagslatin Ruben Wiwe 2008 B 070 x
Veckodagarnas namn va Tidner-Lewén 1992 E 044 x
Vedervärdigheter i umgängeslivet. Ur Cena Trimalchionis Evert Rehnberg 1974 A 039
Verb med oregelbunden perfekt och perfekt particip i VIA NOVA 1 Lars A. Larsson och Håkan Plith 1991 D 026
Verben Eva Tidner 2007 D 043 x
Verbövning Eva Tidner 2007 D 037 x
Versio vulgata i dagligt tal Carl-Johan Ericsson 1969 E 017  x
Vetenskapliga verk skrivna på latin Ebbe Vilborg 1973 A 038 x
Vilka typer? Ordövning Carl-Johan Ericsson 1992 B 060  x
Virgines Sabinae. Dramatisering for skolbruk Eva Tidner 1983 G 022
Voces minores Arne Olofsson och Åke Lundström 1974 D 015 x
Vokalförsvagning i latinet Åke Lundström 1986 B 041

Upp

Ä

Äldre svensk nominalböjning Åke Lundström 1983 C 032

Upp

Ö

Övningsblad av RELATIV karaktär Carl-Johan Ericsson 1969 D 010

Material inlagt fr.o.m. 2017

B 079 Grammatisk latinsk terminologi

B 080 Grammatisk latinsk terminologi, frågor

B 081 Grammatisk terminologi, facit

C 052a Lånord till 3e deklinationens substantiv

C 052b Facit till C 052a

C 053 Romanska språk

C 054 Latinska homografer, övning och facit

C 055 Latinska och grekiska glosor med lånord

C 056 Latinska och grekiska lånord, övningar

C 057 Latinska och grekiska lånord, facit till C 056

C 058 Latinska och grekiska verbstammar med lånord

C 059 Latinska och grekiska verbstammar. Facit

C 060 Indoeuropeiska arvord

C 061 Svenska ordförrådets historia

C 062 Latinsk lånordsövning

C 063 Latinsk lånordsövning, facit

 

 

Annons