Ingvar Nilsson prisas

Klassikerförbundets styrelseledamot Ingvar Nilsson, lärare på Vasaskolan i Gävle, får pris från Kungliga Vitterhetsakademin för berömvärd lärargärning. Motiveringen lyder: Ingvar Nilsson är en kreativ och entusiastisk lärare i latin, grekiska, engelska och människans språk, som uppskattas av sina elever inte minst för sin bildning. Dessutom bidrar han till att befrämja kunskaper i latin och grekiska genom kurser för vuxna inom ramen för studiecirklar.

Varmt grattis önskar förbundet!

Harald och Tonny Hagendahls minnesfond

Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond har till uppgift att främja vetenskaplig forskning eller undervisning inom den klassiska antikens vetenskapsområde med tyngdpunkt på latinskt språk, romersk litteratur och historia. Fonden står under överinseende av Svenska klassikerförbundet. Bidrag från Minnesfonden kan erhållas av individ eller organisation, som genom sin verksamhet främjar fondens syfte. Bidrag kan utgå i form av stipendier för studier, för konferensresa, författande av vetenskaplig artikel eller projektarbete. Nästa utdelning av medel från fonden avses äga rum i början av juni 2021. Intresserade personer och organisationer inbjuds att senast måndagen den 26 april 2021 insända en ansökan om bidrag till projekt inom det angivna ämnesområdet. För mer information om ansökningsförfarandet se följande dokument:

Inbjudan till regionombudsmöte, fortbildningsföreläsning samt svenska klassikerförbundets årsmöte den 5 februari 2021

Inbjudan till regionombudsmöte, fortbildningsföreläsning samt svenska klassikejförbundets årsmöte den 5 februari 2021.

Programmet kommer att genomföras digitalt. Länkar skickas till anmälda deltagare. 

Preliminärt program, detaljerat program skickas senare. 

13.00-14.00 Regionombudsmöte med Liselott Nilsson. 

14.30-15.00 Paus 

Ca.14.30-15.30 fortsatt regionombudsmöte.

16.00-17.00 Talat latin, föreläsning och pedagogiskt samtal, Daniel Pettersson. 

18.00- 19.00 Årsmöte.  

Ca 19.00 -19.45 Föreläsning med påföljande frågestund av Erika Lindgren Liljenstolpe.

Anmälan till regionombudsmöte, fortbildningsföreläsning och årsmöte skickas senast den 10/1 – 21 till Liselott Nilsson: lisen.nilsson23[at]gmail.com.

Inga Athenstipendier 2021

Styrelsen för Svenska klassikerförbundet har beslutat att inte utlysa några elevstipendier för vistelse i Athen år 2021. Beslutet är fattat på grund av den pågående pandemin. Det är ett tråkigt beslut att behöva ta, men med tanke på den osäkerhet som råder kring restriktioner och eventuell karantän, och inte minst med tanke på elevernas hälsa, så väntar vi med en ny utlysning till nästa år då läget förhoppningsvis är ett annat.

NU!

Chans att köpa senaste numret av Classica till lösnummerpris! Endast 50 kr + portokostnader! Läs om kvinnliga musiker i antiken, Augsburgska konstskåpet i Uppsala, uppkomsten av ordet dator, vad en corona egentligen är och mycket annat, allt skrivet av specialister på området. Skicka din beställning med namn och fullständig adress till Kjell Weinius, kjell.weinius@telia.com. Swisha samtidigt 72 kronor till 070 562 47 57 (Kjell Weinius) eller sätt in summan på Klassikerförbundets plusgiro 17 75 31-1.

Inbjudan till latinlärarträff i Järvenpään

Latinankielen opettajien yhdistys – Latinlärarnas förening r.y. ordnar en fortbildningskurs onsdagen den 5 och torsdagen den 6 augusti 2020. Föreningens styrelse har beslutat att bjuda in lärare i latin från Sverige till kursens första dag, onsdagen den 5 augusti, under vilken vi använder svenska, engelska eller latin som språk.

Kursen hålls i gymnasieskolan Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää (Träskända). I Järvenpää finns t.ex. hotell Scandic Järvenpää. Tågförbindelserna från Helsingfors är goda och det är också möjligt att övernatta i Helsingfors.

Den som har egen tid i Träskända hittar tips om utflyktsmål och en Hop on – hop off-buss på nätet under rubriken Visit Tuusulanjärvi – Visit Lake Tuusula.

Kursavgift 50 euro.

PRELIMINÄRT PROGRAM 5.8.

Kl.  12.30 Kursen öppnas

Presentation av skolan

Presentation av kursens deltagare

Diskussion om latinundervisningens situation i Sverige och Finland

Kl. 13.30 Docent Leena Pietilä-Castrén: På spår efter antika skulpturer i Finland

Kl. 14.30 FD Ilkka Kuivalainen: Antika motiv i Helsingforsmiljön kring sekelskiftet 1800 – 1900

Kl. 15.15 Kaffepaus

Kl. 15.30 FK Robert Luther: Zacharias Topelius’ akademiska skrifter på latin

Ca kl. 17 gemensam middag i Järvenpää på egen bekostnad.

Under kursens andra dag, torsdagen den 6 augusti, används finska som mötesspråk. Dagen avslutas emellertid kl. 13 med ett besök i konstnären Eero Järnefelts hem Suviranta vid Tusby träsk. Om de svenska gästerna vill delta i detta besök är de hjärtligt välkomna.

Robert Luther eller någon annan medlem av styrelsen bidrar gärna med råd t. ex. om transporterna till och från Järvenpää.

Föreningens sekreterare Suvi Randen eller styrelsemedlemmen Robert Luther svarar gärna på frågor, e-post:

suvi.randen[at]helsinki.fi

lrf.luther[at]gmail.fi

Anmälan senast den 31.5. till någondera av e-postadresserna ovan.