Litteratur

ITER FELIS

kattresanStaffan Edmar har översatt Kattresan av Ivar Arosenius till latin, ITER FELIS.
Boken finns här tillgänglig i pdf-format tillsammans med en gloslista sida för sida.
Så här säger Staffan i bokens förord:
”Ivar Arosenius charmfulla berättelse om Lillans Kattresa har min hustru och jag läst många gånger för både barn och barnbarn. Att latinet är användbart för mycket visste jag men det roade mig ändå att testa det latinska språkets möjligheter att ge språkliga uttryck åt en rak och tydlig berättelse som denna. Som framgår av försättsbladet har projektet gått av stapeln för nöjes skull…”

Ladda ner boken och ordlistan här:
Ivar Arosenius ITER FELIS KATTRESAN Överförd till latin av Staffan Edmar

ITER FELIS – ordlista

Annonser