Fonder

Staffan Edmars fond har följande ändamål:

a) kostnadsersättning vid nyproduktion eller omtryck av läromedel för latin eller klassisk grekiska i gymnasieskolan och folkbildningen;

b) resestipendium till en eller två gymnasister, som avser att göra arkeologisk studieresa till Grekland (i första hand med anknytning till verksamhet vid Svenska institutet i Athen) eller till Italien (i första hand med anknytning till verksamhet vid Svenska institutet i Rom);

c) framställning av informationsmaterial för gymnasister och/eller elever i årskurs 9 beträffande möjligheter att studera klassiska språk i gymnasieskolan;

d) handledarersättning till den som praktiskt genomför kursverksamhet online eller annan distansundervisning för nybörjare i latin eller klassisk grekiska;

e) tillhandahållande av Edmars nybörjarkurser online i dels latin (www.dittlatin.se), dels klassisk grekiska (www.alfatillantigone.se), samt information om kursernas existens.

Mer information om fonden finner du här:
STADGAR 2020-01-27 för Staffan Edmars fond för klassiska språk

Athenstipendium

Svenska Klassikerförbundet förmedlar varje år två elevstipendier för vistelse i Aten under en vecka på vårterminen. Stipendierna bekostas av Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner och Staffan Edmars fond.

Ansökningshandlingar skickas från förbundet till skolor med undervisning i grekiska och/eller latin.

Harry Erkells minnesfond
Harry Erkell var docent vid Göteborgs universitet, lektor i klassiska språk, lärarutbildare och läromedelsförfattare. Mellan åren 1964 och 1977, en omvälvande tid för latinets och grekiskans ställning i gymnasieskolan, var han Klassikerförbundets ordförande. Hans insatser för att rädda de klassiska språken kan inte överskattas. Efter hans bortgång 2001 inrättades minnesfonden med medel som i enlighet med Harry Erkells egen önskan influtit till Klassikerförbundet från privatpersoner och institutioner.

Yngre medlem i Klassikerförbundet kan ansöka om medel ur fonden som bidrag till egen fortbildning.

Statuter

Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond

Harald Hagendahl var professor i klassiska språk med undervisningsskyldighet i latin vid Göteborgs universitet 1938 – 1956. I sin forskargärning är han mest känd för sina arbeten om kyrkofädernas förhållande till de klassiska författarna. Romersk historia var ett annat område som stod centralt i hans forskning. Nybörjarboken Lingua Latina har säkert gjort honom mest känd för åtskilliga generationer latinelever. En stor del av arvet efter Harald Hagendahl och hans hustru Tonny, född Verduin, skulle enligt testamentet från 1968 föras över till en minnesfond.

Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond har till uppgift att främja vetenskaplig forskning eller undervisning inom den klassiska antikens vetenskapsområde med tyngdpunkt på latinskt språk, romersk litteratur och historia. Fonden står under överinseende av Svenska klassikerförbundet. Bidrag från Minnesfonden kan erhållas av individ eller organisation, som genom sin verksamhet främjar fondens syfte. Bidrag kan utgå i form av stipendier för studier, för konferensresa, författande av vetenskaplig artikel eller projektarbete.

Annons

En reaktion på ”Fonder

  1. Pingback: Stadgarna för Staffan Edmars fond har uppdaterats | Svenska klassikerförbundet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s