Humanistiskt program

Inriktning språk på humanistiskt program

Bild07 kopiaHumanistiska programmet har två inriktningar, en mot kultur och en mot språkInriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra. En spännande väg till dessa fördjupade kunskaper finns i latinet. Med innehållet på den här webben vill vi stödja alla som på ett eller annat sätt vill ha tillgång till informationsmaterial om den språkliga inriktningen på humanistiskt program i allmänhet och latin i synnerhet.


Informationsblad: Språklig inriktning

Infobladsprak

Inriktning Språk på humanistiskt program är den studieväg som erbjuder flest studiepoäng i språk. Den ger därmed möjlighet till flerspråkighet och de fördjupade språkkunskaper som efterfrågas i yrken där kunskaper om språk och kultur är viktiga (exportindustrin, EU, andra internationella sammanhang). Genom att klicka på länken här nedanför kan du ladda ner ett informationsblad i Pdf-format. Bladet kan användas vid olika informationstillfällen och spridas antingen digitalt eller på papper.

Informationsblad i Pdf-format


 Bildspel om latinämnet

Bild19-1Det bildspel i PowerPoint-format om latinämnet som kan laddas ner från länken nedan kan med fördel användas vid informationstillfällen där en projektor finns tillgänglig.

Bildspel i PowerPoint-format


Film om det humanistiska programmet

Det här filmen beskriver det humanistiska programmet i allmänhet.
Filmen är producerad av Skolverket.


Film om språkinriktning

Här beskrivs i första hand inriktning Språk på humanistiskt program.
Filmen är producerad av Gymnasieguiden.

Annons