Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome and Athens

Internationell, tvärvetenskaplig masterkurs

 

Kursen Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome and Athens ges av de svenska instituten i Rom och Athen, 16–29 april 2018, och är öppen för deltagare från alla fakulteter. Kursen utmanar olika användningsområden av antiken: bevarandestrategier, rekonstruktioner och musealisering av ”klassiskt” kulturarv. De högst sju deltagarna från svenska universitet erbjuds boende utan kostnad på de svenska instituten i Rom och Athen, samt ett stipendium från föreningen Svenska Rominstitutets Vänner på upp till 4000 kr per kursdeltagare som bidrag till resor och levnadsomkostnader. Efter framgångsrikt genomförd kurs utfärdas ett intyg gällande omfattning, kursarbete och omdöme. För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp eller 120 hp). Ansökan skickas som ett dokument med e-post till info@isvroma.org senast den 1 februari 2018.

För mer information klicka här:

Svenska institutet i Rom

Svenska institutet i Athen

Frederick Whitling
kursansvarig

Annonser

Latinitium

Latinitium grundades av Daniel Pettersson, doktorand i Latin på Stockholms Universitet. Det är en sida för främjandet av Latin och dess rika litteratur. Här produceras en podcast (ljud och video) på Latin, och artiklar om latinrelaterade ämnen författas av såväl professorer som entusiaster från hela världen för att dela med sig av sin kunskap och sin passion.

Sidan innehåller även en stor samling länkar till lättläst latin.

Gå till Latinitium!

Athenstipendierna utdelade

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners och Svenska Klassikerförbundets elevstipendier 2017

har tilldelats

Hedvig Montelius, elev vid Vasaskolan i Gävle,
och
Viktor Brylla, elev vid Kungsholmens gymnasium i Stockholm.

Stipendiet innefattar resa t.o.r. Sverige – Grekland och en veckas vistelse i Athen i samarbete med Svenska Atheninstitutet som för stipendiaternas räkning ordnar studiebesök och utflykter till arkeologiskt kända landmärken i Grekland.

För styrelsen för Svenska Klassikerförbundet

Björn Börjeson
Ordförande ( bjorn.borjeson52@gmail.com )

Kontaktpersoner:
Ingvar Nilsson, latinlärare vid Vasaskolan i Gävle; ingvar.nilsson@gavle.se
Eva Schough Tarandi, latinlärare vid Kungsholmens gymnasium i Stockholm; eva.tarandi@gmail.com

Gefle Dagblad Idus martiae 2017

Hedvig Montelius från Vasaskolan i Gävle

Call for Papers 8th International Medieval Latin Congress

Nästa upplaga av International Medieval Latin Congress kommer att äga rum i Wien 17-21 september 2017. Organisatörerna skriver att Medialatinitas 2017 will explore the connectedness and connectivity of Medieval Latin. We are looking for papers focused on Medieval Latin texts or language as well as contributions that explore Medieval Latin’s relationships with neighboring fields.

Här hittar du Call for Papers och mer information: CFP Medialatinitas English LH