Julklappen som räcker hela 2023!

Svenska Klassikerförbundet har sammanställt en ny etymologikalender för år 2023. För varje dag under året finns ett avrivbart blad med en kort text om ett ord och dess ursprung. Kalendern är en utmärkt julklapp och har visat sig vara en uppskattad gå-bort-present.

För dig som medlem i Svenska Klassikerförbundet är priset på kalendern 175 kronor.

För dig som inte är medlem kostar kalendern 225 kronor.*

Beställning av kalendern kan göras på två sätt:

  • Sätt in beloppet på Svenska Klassikerförbundets plusgirokonto 17 75 31-1.
  • Swisha beloppet till nr 1230920538.

I båda fallen ber vi dig att tydligt ange namn och leveransadress. Om det är svårt att få plats med dessa uppgifter, vänligen mejla dem till kjell.weinius@telia.com

Leverans av kalendern beräknas ske omkring 21 november.

*Om du samtidigt blir medlem i Klassikerförbundet (250 kr för yrkesverksamma, 175 kr för pensionärer, 50 kr för studerande) får du kalendern för 175 kronor.

Annons

Klassikerförbundet bjuder in till digital klassikerkväll!

Svenska Klassikerförbundet bjuder in till en digital klassikerkväll tillsammans med studentföreningarna Fjölnir vid Uppsala universitet och Klassiska föreningen vid Stockholms universitet. Under kvällen kommer årets tre mottagare av förbundets uppsatspriser att redogöra för sina kandidat-/masteruppsatser i latin, grekiska, respektive antikens kultur och samhällsliv. De nyexaminerade studenternas presentationer ger värdefulla uppslag för både kommande uppsatser och framtida forskning!

Tid: Onsdag den 19 oktober, kl. 18:00-19:30
Plats: Digitalt via Zoom. Kontakta styrelseledamot Elis Wibacke för Zoom-länk (senast den 18/10) på elis@wibacke.com.

Isabella Jägers kandidatuppsats i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet behandlar antika bronsspeglar. De flesta har återfunnits i en gravkontext. I de grekiska kolonierna i södra Italien verkar spegeln som gravgåva ha fått störst genomslag och mängder av dem har dokumenterats av arkeologer i koloniernas nekropoler. Hur kommer det sig att speglar var en så vanlig gravgåva just i detta område och vad kan deras funktion i den här kontexten ha varit? I sin uppsats undersöker Isabella hur vi kan studera spegeln i sin arkeologiska kontext för att försöka förstå dess betydelse i gravar. 

Olivia Peukert Stocks masteruppsats i latin vid Lunds universitet besvarar frågan: ”Hur svär man egentligen på latin?” Hennes masterprojekt ”Pro Iuppiter: a Study of the Use of Oaths, Curses and Prayers” behandlar just latinska kraftuttryck, mer specifikt dem med koppling till den romerska religionen. Många av dessa uttryck visar sig ha grund i äldre heliga eder och böner, men även förbannelser, till olika gudomar. ”Vilka var uttrycken?”, ”Vilken bakomliggande känsla katalyserade användandet av dem?”, och ”Vad kan användandet av dessa uttryck i olika sammanhang förtälja om romarnas gudasyn?”, är frågor som undersöks i denna uppsats.  

Yves Diops masteruppsats i grekiska vid Uppsala universitet handlar om att analysera och tolka ett genomsyrande drag i Musaios Hero och Leander, nämligen upprepningar och deras berättartekniska funktioner. Upprepningarna förekommer på flera nivåer, såväl fonologiska, lexikala, versifikatoriska, motiviska som intratextuella. Yves kommer bland annat fram till att de är väsentliga för vår förståelse och uppskattning av berättelsen genom symbolisk meningsproduktion, och att de ger antydningar om hur texten bör läsas, vilket har implikationer för hur vi i vårt metaspråk analyserar och beskriver den.

För att delta behöver du ett Zoom-konto.

Stipendier uppmärksammas!

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners och Svenska Klassikerförbundets elevstipendier har den senaste veckan uppmärksammats i flera medier, bland annat av SVT. Andra medier som rapporterat om stipendierna är bland annat Sveriges Radio, Gefle Dagblad, Nya Kristinehamns-Posten och Sydnärkenytt. Klicka på länken för att se Molly från Örebro som fick stipendium för sina latinstudier.

Lunds universitet ger sommarkurs!

Lunds universitet ger en ny sommarkurs i år: ”Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag”. Kursen vänder sig främst till ämneslärare och lärarstudenter inom t.ex. historia, filosofi och klassiska språk men är även öppen för den som vill lära sig mer om den antika världen och hur denna påverkar oss än idag. För mer information, tryck på länken!

Årets elevstipendier till Athen

 

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners och Svenska Klassikerförbundets elevstipendier 2022 har tilldelats

Ivar Jernberg, elev vid Vasaskolan i GÄVLE

Molly Seidlitz, elev vid Alléskolan i HALLSBERG

Felix Sjögren, elev vid Södra Latins gymnasium i STOCKHOLM

Fay Frängqvist, elev vid Brogårdsgymnasiet i KRISTINEHAMN

Stipendiet innefattar resa t.o.r. Sverige – Grekland och en veckas vistelse i Athen i samarbete med Svenska Atheninstitutet som för stipendiaternas räkning anordnar studiebesök och utflykter till arkeologiskt kända landmärken i Grekland.

Ladda ner dokumentet här!