Inbjudan till Academia Ragusina

Här finns en inbjudan till Euroclassica (som Klassikerförbundet är medlem av) Academia Ragusina tertia vid universitetet i Dubrovnik 2-6 april 2018. Årets tema är ”Paying homage to Ovid.”

 

Annonser

Eva Schough Tarandi prisas för berömvärd lärargärning

Idag vill vi gratulera Eva Schough Tarandi, lärare på Kungsholmens gymnasium i Stockholmoch styrelseledamot i Svenska Klassikerförbundet, som har tilldelats Vitterhetsakademins pris för berömvärd lärargärning! Eva har särskilt uppmärksammats för sina insatser för de klassiska språken i en svår tid för dessa ämnen och inte minst för hennes arbete i den europeiska samarbetsorganisationen Euroclassica.
Stort grattis, Eva!