Volym 111 av ERANOS

Volym 111 av ERANOS, Sveriges enda filologiska tidskrift, finns nu publicerad!

Innehåll:

On the Homeric Trojan horse (by Giulia Maria Chesi)
Pindar’s Olympian 11 (by Loukas Papadimitropoulos),
Aeschylus’s Agamemnon 1–24 (by Josh Beer),
On smearing with pitch and burning alive in Greek literature (by Kyriaki Konstantinidou),
Callimachus Epigram 55 (by Sandy Hardie),
Noch einmal: Wo sind die Laudes Galli (von Heinz Hofmann).


Klassikerförbundets medlemmar erhåller volymen till det oslagbara medlemspriset
275 kr (ord. pris 750 kr). Beloppet sätts in på plusgirokonto 17 75 31-1. Skicka
samtidigt ett meddelande om beställning till kjell.weinius@telia.com

Euroclassicas årliga konferens och generalförsamling

Efter att ha behövt ställa in föregående år bjuder Euroclassica äntligen in till sin årliga konferens och generalförsamling! Denna gång kommer konferensen äga rum mellan den 27-29 augusti i Split och Mostar. Registrering sker innan den 15 maj. För mer information klicka här.

Festival Européen Latin Grec 26 & 27 mars

För att fira Apuleius och sprida den klassiska kulturen på sociala medier bjuder Festival Européen Latin Grec in till en internationell läsning av dennes Metamorfoser på deras Facebooksida den 26 och 27 mars! Vem som helst kan ta del i läsningen, antingen individuellt eller i grupp, genom att skicka in en video där en del av verket läses upp. Videon måste skickas in senast den 19 mars. Det finns även möjlighet att utföra en läsning live den 26 mars. Klicka på länken för att ta del av mer information!

http://festival-latingrec.eu/english-2021/

image.png

Ingvar Nilsson prisas

Klassikerförbundets styrelseledamot Ingvar Nilsson, lärare på Vasaskolan i Gävle, får pris från Kungliga Vitterhetsakademin för berömvärd lärargärning. Motiveringen lyder: Ingvar Nilsson är en kreativ och entusiastisk lärare i latin, grekiska, engelska och människans språk, som uppskattas av sina elever inte minst för sin bildning. Dessutom bidrar han till att befrämja kunskaper i latin och grekiska genom kurser för vuxna inom ramen för studiecirklar.

Varmt grattis önskar förbundet!

Harald och Tonny Hagendahls minnesfond

Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond har till uppgift att främja vetenskaplig forskning eller undervisning inom den klassiska antikens vetenskapsområde med tyngdpunkt på latinskt språk, romersk litteratur och historia. Fonden står under överinseende av Svenska klassikerförbundet. Bidrag från Minnesfonden kan erhållas av individ eller organisation, som genom sin verksamhet främjar fondens syfte. Bidrag kan utgå i form av stipendier för studier, för konferensresa, författande av vetenskaplig artikel eller projektarbete. Nästa utdelning av medel från fonden avses äga rum i början av juni 2021. Intresserade personer och organisationer inbjuds att senast måndagen den 26 april 2021 insända en ansökan om bidrag till projekt inom det angivna ämnesområdet. För mer information om ansökningsförfarandet se följande dokument:

Inbjudan till regionombudsmöte, fortbildningsföreläsning samt svenska klassikerförbundets årsmöte den 5 februari 2021

Inbjudan till regionombudsmöte, fortbildningsföreläsning samt svenska klassikejförbundets årsmöte den 5 februari 2021.

Programmet kommer att genomföras digitalt. Länkar skickas till anmälda deltagare. 

Preliminärt program, detaljerat program skickas senare. 

13.00-14.00 Regionombudsmöte med Liselott Nilsson. 

14.30-15.00 Paus 

Ca.14.30-15.30 fortsatt regionombudsmöte.

16.00-17.00 Talat latin, föreläsning och pedagogiskt samtal, Daniel Pettersson. 

18.00- 19.00 Årsmöte.  

Ca 19.00 -19.45 Föreläsning med påföljande frågestund av Erika Lindgren Liljenstolpe.

Anmälan till regionombudsmöte, fortbildningsföreläsning och årsmöte skickas senast den 10/1 – 21 till Liselott Nilsson: lisen.nilsson23[at]gmail.com.

Inga Athenstipendier 2021

Styrelsen för Svenska klassikerförbundet har beslutat att inte utlysa några elevstipendier för vistelse i Athen år 2021. Beslutet är fattat på grund av den pågående pandemin. Det är ett tråkigt beslut att behöva ta, men med tanke på den osäkerhet som råder kring restriktioner och eventuell karantän, och inte minst med tanke på elevernas hälsa, så väntar vi med en ny utlysning till nästa år då läget förhoppningsvis är ett annat.