Dicta et scripta – tävlingen avgjord!

Under vårterminen 2021 hölls runtom i Sverige en tävling i latinsk ordkunskap. Elever på landets gymnasieskolor fick svara på 96 latinrelaterade frågor med maxpoäng 100: från nybörjarböcker, citat, ett begravningsmonument, lite om månens geografiska namn, lite om färger, djur och geografiska positioner hos växter, samt utdrag ur originaltexter. Några elever utmärkte sig särskilt och fick pris och diplom.

Tävlingen erbjöds samtliga gymnasieelever som läser latin steg 1, 2 och 3. Vinnare, 2:a och 3:e plats utsågs i kategorin Latin 1 samt vinnare i Latin 2/3, enär endast en elev deltog i den kategorin.

I år ställde endast 21 elever upp från två gymnasieskolor, vilket är synd, men också förståeligt, med tanke på Covid-19. Vi hoppas på bättre deltagande nästa år.

Tävlingen producerades av Ingvar Nilsson, Gävle, och distribuerades till latinlärare runtom i Sverige samt till Svenska Klassikerförbundets regionombud och styrelse för vidarebefordran till landets gymnasieskolor och studieförbund.

Resultat, Kategori Latin 1, de tre bästa:
William Thunberg, Katedralskolan Uppsala – 57 poäng
Vilmer Hansson, Katedralskolan Uppsala – 56 poäng
Arvid Rosenberg, Katedralskolan Uppsala – 54 poäng

Resultat, Kategori Latin 2:
Ivar Jernberg, Vasaskolan Gävle – 57 poäng

Här finns både tävling och facit för er som själva vill testa!

FIEC’s internationella kongress 1-5 augusti 2022!

Nästa år anordnar Fédération internationale des associations d’études classiques för sextonde gången i ordningen sin internationella kongress för klassiska studier! Kongressen kommer att äga rum nästa sommar i Mexico city 1-5 augusti under titeln Classics and the Americas: Shifting perspectives… new glances at the same canon? För den som vill skicka in ett bidrag behöver detta göras innan den 31 juli i år. För ett detaljerat program, formulär för registrering, viktiga datum m.m., besök deras hemsida!

Ingvar uppmärksammas i tidningen Skolvärlden!

Lärarnas Riksförbund har i sin tidning Skolvärlden uppmärksammat vår styrelsemedlem Ingvar Nilsson som är en av årets tre mottagare av Kungliga Vitterhetsakademins pris. I artikeln ”För Ingvars elever är latinet inte rena rama grekiskan” berättar Ingvar om sitt arbete med att lära ut de klassiska språken till sina gymnasielever i Gävle. Läs gärna artikeln i sin helhet här.

Volym 111 av ERANOS

Volym 111 av ERANOS, Sveriges enda filologiska tidskrift, finns nu publicerad!

Innehåll:

On the Homeric Trojan horse (by Giulia Maria Chesi)
Pindar’s Olympian 11 (by Loukas Papadimitropoulos),
Aeschylus’s Agamemnon 1–24 (by Josh Beer),
On smearing with pitch and burning alive in Greek literature (by Kyriaki Konstantinidou),
Callimachus Epigram 55 (by Sandy Hardie),
Noch einmal: Wo sind die Laudes Galli (von Heinz Hofmann).


Klassikerförbundets medlemmar erhåller volymen till det oslagbara medlemspriset
275 kr (ord. pris 750 kr). Beloppet sätts in på plusgirokonto 17 75 31-1. Skicka
samtidigt ett meddelande om beställning till kjell.weinius@telia.com

Festival Européen Latin Grec 26 & 27 mars

För att fira Apuleius och sprida den klassiska kulturen på sociala medier bjuder Festival Européen Latin Grec in till en internationell läsning av dennes Metamorfoser på deras Facebooksida den 26 och 27 mars! Vem som helst kan ta del i läsningen, antingen individuellt eller i grupp, genom att skicka in en video där en del av verket läses upp. Videon måste skickas in senast den 19 mars. Det finns även möjlighet att utföra en läsning live den 26 mars. Klicka på länken för att ta del av mer information!

http://festival-latingrec.eu/english-2021/

image.png

Ingvar Nilsson prisas

Klassikerförbundets styrelseledamot Ingvar Nilsson, lärare på Vasaskolan i Gävle, får pris från Kungliga Vitterhetsakademin för berömvärd lärargärning. Motiveringen lyder: Ingvar Nilsson är en kreativ och entusiastisk lärare i latin, grekiska, engelska och människans språk, som uppskattas av sina elever inte minst för sin bildning. Dessutom bidrar han till att befrämja kunskaper i latin och grekiska genom kurser för vuxna inom ramen för studiecirklar.

Varmt grattis önskar förbundet!

Harald och Tonny Hagendahls minnesfond

Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond har till uppgift att främja vetenskaplig forskning eller undervisning inom den klassiska antikens vetenskapsområde med tyngdpunkt på latinskt språk, romersk litteratur och historia. Fonden står under överinseende av Svenska klassikerförbundet. Bidrag från Minnesfonden kan erhållas av individ eller organisation, som genom sin verksamhet främjar fondens syfte. Bidrag kan utgå i form av stipendier för studier, för konferensresa, författande av vetenskaplig artikel eller projektarbete. Nästa utdelning av medel från fonden avses äga rum i början av juni 2021. Intresserade personer och organisationer inbjuds att senast måndagen den 26 april 2021 insända en ansökan om bidrag till projekt inom det angivna ämnesområdet. För mer information om ansökningsförfarandet se följande dokument: