Utlysning: Stipendier för forskningsstudier i Grekland

STIPENDIUM FÖR FORSKNINGSSTUDIER I GREKLAND
Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum. Stipendieperioden skall tillbringas i Grekland och efter avslutad forskningsvistelse förväntas mottagaren av stipendiet presentera sina resultat vid
vänföreningens årsmöte samt i en artikel i vänföreningens medlemstidskrift Hellenika.


Ansökan ska innehålla en kort presentation av forskningsämnet och vad
vistelsen i Grekland syftar till, (max 2–3 sidor), intyg från handledare samt
CV. Ansökan skall vara stipendieutskottet tillhanda senast den 23 april
2024.


Ansökan skickas elektroniskt som ett dokument i Word- eller PDF-format
till Lars.Nordgren@su.se.
Ansökan som inkommit efter föreskriven tid upptages ej till bedömning.