Klassikerförbundets årsmöte

Den 2 februari höll Klassikerförbundet sin traditionsenliga latinfortbildning under eftermiddagen och årsmöte med föreläsning och supé under kvällen. Denna gång agerade Lund värd och vi vistades på Spykens gymnasieskola och på LUX, Lunds universitet. Fortbildningen öppnades upp för gymnasieelever från Humanistiska programmet och latinstudenter på universitetsnivå, vilka tillsammans med förbundsmedlemmar lyssnade till professor emeritus Anders Piltz och latindoktorand Olivia Peukert Stock. På kvällen höll professor Christian Høgel en föreläsning om begreppet humanitas. Höjdpunkten på kvällens årsmöte var givetvis Svenska Klassikerförbundets prisutdelning för bästa kandidat-/masteruppsats i våra klassiska ämnen. På bilderna ses styrelseledamot Gunhild Vidén dela ut diplom till årets duktiga prisdeltagare: Evelina Marmander, Fabio Spalla och Amanda Giles. Ett stort tack till alla medlemmar, studenter och elever som förgyllde dagen!

Gunhild Vidén med pristagaren Evelina Marmander
Gunhild Vidén med pristagaren Fabio Spalla
Gunhild Vidén med pristagaren Amanda Giles