Romstipendier för gymnasielärare

Utlysning av Romstipendier för gymnasielärare

Bilden visar Svenska institutets i Roms bibliotek och är tagen från isvroma.org.

Svenska Klassikerförbundet och Svenska Institutet i Rom utlyser fyra stipendier för gymnasielärare i klassiska språk för deltagande i fortbildningskurs vid Svenska Institutet i Rom sommaren 2024. Kursen äger rum under perioden 13–20 juni 2024 (obs. preliminära datum som kan komma att justeras något), och deltagarna bör vara på plats i Rom före kursstart. Stipendiet täcker deltagandet i kursen, logi på Svenska Institutet samt transporter vid exkursionerna. Deltagarna står själva för resa till och från Rom samt för mat- och övriga personliga kostnader under kursen. Kursansvarig är institutets direktör Ulf Hansson. Efter kursen utfärdas ett intyg om deltagande. Behöriga att söka till kursen är i första hand lärare som undervisar i klassiska språk på gymnasiet, i andra hand lärare som är behöriga i ämnena men inte har undervisning innevarande år, i tredje hand lärare i ämne för vilket kursen kan vara relevant (exempelvis historia, filosofi). Svenska Klassikerförbundet utser stipendiaterna och ansökningen skall innehålla kortfattad cv med uppgifter om ämnesbehörighet, lärarutbildning, nuvarande anställning samt i vilka ämnen den sökande f n undervisar. Av ansökan ska också framgå om sökande tidigare deltagit i fortbildning vid Aten- eller Rominstitutet. Ansökan ställs till vice ordf. i klassikerförbundet Gunhild Vidén, adress gunhild.viden@gmail.com, och skall vara inkommen senast 20 februari. Besked om vilka som tilldelats stipendium lämnas per mail i mitten av mars. Tidigare deltagare i fortbildningskurserna kan vittna om att institutens kurser håller mycket hög klass och att detta är ett unikt tillfälle att förbättra sina kunskaper om romarriket och få en inblick i pågående forskning. Hjärtligt välkomna med era ansökningar! Styrelsen för Svenska Klassikerförbundet