Förbund och föreningar

Klassikerförbundets årsmöte

Den 2 februari höll Klassikerförbundet sin traditionsenliga latinfortbildning under eftermiddagen och årsmöte med föreläsning och supé under kvällen. Denna gång agerade Lund värd och vi vistades på Spykens gymnasieskola och på LUX, Lunds universitet. Fortbildningen […]

No Picture
Euroclassica

Nyheter från Euroclassica: kurser för elever och studenter och en konferens för lärare i klassiska språk

Organisationen Euroclassica anordnar kurser för elever och studenter i klassiska språk: Academia Homerica 2024 I samband med Euroclassicas generalförsamling 26 augusti i år anordnas en konferens som är öppen för lärare i klassiska språk: https://www.euroclassica.eu/portale/euroclassica/news/detail/euroclassica-annual-conferenceat-vivarium-novum-academy-frascatirome-25-28-august-2024.html

Fonder och utlysningar

Romstipendier för gymnasielärare

Svenska Klassikerförbundet och Svenska Institutet i Rom utlyser fyra stipendier för gymnasielärare i klassiska språk för deltagande i fortbildningskurs vid Svenska Institutet i Rom sommaren 2024. Kursen äger rum under perioden 13–20 juni 2024 (obs. preliminära datum som kan komma att justeras något), och deltagarna bör vara på plats i Rom före kursstart. […]