Välkommen till den nya webben!

Välkommen till Svenska Klassikerförbundets nya webb! De grundläggande principerna för konstruktionen av webben är att den ska vara tydlig och överskådlig samt enkel att navigera i. Det har dessutom varit viktigt att på första sidan visa upp de senaste nyheterna ute i högerspalten.

Många av bilderna kommer från den samling av foton som tillställts förbundet av Desirée och Staffan Edmar. Publiceringen sker med deras tillstånd, och för det tackar vi särskilt.

Information om latin på gymnasiet på en sida

Under länken https://klassikerforbundet.se/humanistiskt-program/ ligger nu informationen till blivande gymnasister om det humanistiska programmets språkliga gren samlad på en och samma sida. Det som tidigare låg på ett antal olika sidor har nu lagts under flikar på sidan, för att man bara ska behöva skicka en länk vid informationstillfället.