Utlysning av Hagendahls minnesfond

Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond har till uppgift att främja vetenskaplig forskning eller undervisning inom den klassiska antikens vetenskapsområde med tyngdpunkt på latinskt språk, romersk litteratur och historia. Fonden står under överinseende av Svenska klassikerförbundet. Bidrag från Minnesfonden kan erhållas av individ eller organisation, som genom sin verksamhet främjar fondens syfte. Bidrag kan utgå i form av stipendier för studier, för konferensresa, författande av vetenskaplig artikel eller projektarbete.

Nästa utdelning av medel från fonden avses äga rum i början av juni 2018 och då beräknas omkring kr 270.000 stå till förfogande. Intresserade personer och organisationer inbjuds att senast måndagen den 23 april 2018 insända en ansökan om bidrag till projekt inom det angivna ämnesområdet.

Ansökan skall sändas till styrelsens ordförande, professor Hans Aili, antingen per post i tre exemplar eller som bilaga till e-post. Den skall innefatta en kortfattad projektbeskrivning, inklusive tidsplan och ekonomisk kalkyl, och en redovisning av sökandens akademiska examina. Ansökan skall också innehålla den sökandes privatadress och personnummer. Styrelsen väntar sig vidare att få reda på om bidrag sökts från andra fonder eller finansieringskällor. Eftersom ingen sökande kan räkna med mer än partiell kostnadstäckning från Hagendahlfonden, betraktas redan beviljade bidrag från andra källor som en merit.

Sökande som erhållit bidrag förväntas inkomma till fonden med en kort rapport i essäform om projektmedlens användning och de resultat den sökande uppnått. Fonden kommer inte att bevilja ytterligare bidrag till sökande som inte redogjort för hur tidigare mottagna fondmedel använts.

Inkomna ansökningar kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att var och en av de sökande kommer att få ett personligt meddelande om beviljande eller avslag. Den förvaltande banken får en sammanställning i utskrift med namnen på stipendiaterna och de beviljade beloppen. Den digitala information som processen genererar kommer att arkiveras så, att ingen obehörig kan få tillgång till den genom dataintrång.

For information in English see attachment

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s